Žiniasklaida

AKREDITACIJOS ŽIRGŲ LENKTYNIŲ „SARTAI 2024“ SPAUDOS CENTRE TAISYKLĖS

Akreditacijos principai

1. Lenktynių organizatoriaus išduodami specialūs leidimai žiniasklaidai (ŽURNALISTO ženkliukai) yra skirti tik žurnalistams, informuosiantiems apie renginį visuomenę. Leidėjai, marketingo/rinkodaros darbuotojai, kiti žiniasklaidos priemonių darbuotojai ar su jais susiję asmenys ir t.t. nebus akredituojami.

2. Žiniasklaidos akreditacijos (ŽURNALISTO ženkliukai) nebus išduodamos reklamos ir ryšių su visuomene agentūroms, rėmėjams, dalyviams.

Akreditacijos kriterijai

Žiniasklaidos akreditacijos (ŽURNALISTO ženkliukai) bus išduodamos ne daugiau kaip dviem asmenims iš vieno leidinio (žurnalistui ir fotografui) ar TV (žurnalistui ir operatoriui). Bus atsižvelgiama į specialius prašymus suteikti daugiau akreditacijų, jei tai tikrai reikalinga kokybiškam renginio viešinimui užtikrinti.

Pateikdami akreditacijos prašymą žurnalistai įsipareigoja objektyviai ir kokybiškai informuoti apie renginį. Iš dienraščių atstovų tikimasi išsamios informacijos jų atstovaujamuose leidiniuose likus savaitei iki lenktynių, vykstant bei pasibaigus lenktynėms. Iš savaitinių ar mėnesinių leidinių atstovų tikimasi išsamių ir iliustruotų reportažų artimiausiuose jų atstovaujamų leidinių numeriuose. Tikimasi, kad TV laidų ir TV žinių atstovai išsamiai informuos apie renginį savo žiūrovus.

Neetatiniai/laisvai samdomi žurnalistai bei fotografai turi pateikti savo darbų pavyzdžių, kurie buvo anksčiau publikuoti žiniasklaidos priemonėse, iš praeitų metų lenktynių.

Akreditacijos procedūra

Norint akredituotis „Sartai 2024“ lenktynėse, būtina pateikti akreditacijos klausimyną iki 2020.01.31. Nesilaikantiems nustatytų terminų, organizatorius negarantuoja specialių leidimų (ŽURNALISTO ženkliukai) fotografams ir TV operatoriams išdavimo.

AKREDITACIJA BAIGTA.

Pagrindinės Žurnalistų, Fotografų, TV operatorių, Techninių darbuotojų saugumo taisyklės lenktynėse „SARTAI 2024“

Dėmesio: griežtai draudžiama naudoti blykstes fotografuojant hipodrome varžybų metu!

  1. Saugumo instruktažas yra privalomas. Foto/TV liemenės kartu su ŽURNALISTO ženkliuku yra vienintelis galiojantis leidimas fotografuoti ir filmuoti lenktynių metu.
  2. Apie savo dalyvavimą lenktynėse Jūs privalote pranešti iš anksto.
  3. Dirbdami lenktynių metu būkite ypatingai atsargūs. Tik nuo jūsų pačių priklauso jūsų saugumas. Dirbdami starto ir finišo zonose ar šalia trasos visuomet pasiimkite tik tą aparatūrą, kuri tuo metu reikalinga. Nereikalingus daiktus atiduokite pasaugoti organizatoriaus darbuotojams. Dėmesio fotografams: savo padarytas nuotraukas peržiūrėkite tik saugioje vietoje už trasos ribų, pvz. spaudos centre.
  4. Jūs privalote besąlygiškai klausyti apsaugos tarnybų ir varžybų oficialių asmenų nurodymų. Bet koks šių nurodymų nepaisymas sąlygos jūsų akreditacijos panaikinimą.
  5. Niekuomet neprieikite per arti ristūnų. Atminkite, kad varžybų stresas veikia ir juos.
  6. Būkite ypatingai atsargūs dirbdami. Jus gali sužeisti net ir atskilęs ledo gabalas, pasagos išmuštas iš lenktynių tako. Visuomet būkite pasiruošęs pasislėpti ir iš anksto apgalvokite kaip ir kur tai padarysite.
  7. Atminkite, kad iš karto po apdovanojimo privaloma skubiai pasitraukti iš lenktynių tako. Lenktynių starto zonoje galima būti tik apdovanojimo metu ir tik leidus teisėjams bei apsaugos darbuotojams. Bet koks išėjimas į trasą ar ėjimas/bėgimas skersai ją kitu metu griežtai draudžiamas. Jūsų akreditacija bus panaikinta be jokio perspėjimo, o saugos tarnybos jus palydės į žiūrovų vietas.
  8. Fotografuoti ir filmuoti lenktynes leidžiama tik iš žiūrovams skirtų vietų bei specialios zonos, kuri bus nurodyta plane.
  9. Niekada nestovėkite šalia greitosios pagalbos, ugniagesių, evakuacijos, teisėjų automobilių. Atsitikus nenumatytam atvejui, šie automobiliai pajudės labai greitai ir be jokio išankstinio perspėjimo. Starto zonoje būkite tik tiek laiko, kiek reikia atlikti jūsų tiesioginį darbą.